แพทย์เด็กแนะ ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ในเด็กเช่นไรไม่มีอันตรายที่สุด

aorest ร้านขายพวงหรีด พาทุกคนมารู่จักกับการให้วัคซีนคุ้มครองวัววิด-19 ในเด็ก แล้วก็วัยรุ่น คนไหนควรได้รับวัคซีน แล้วก็ควรได้รับเช่นไรถึงจะสมควร
ตามประกาศจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ที่เมืองไทยแล้วก็สัมพันธ์กุมารแพทย์ที่เมืองไทยในวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 บอกว่า ในช่วงแรกของการให้วัคซีนในเด็กแล้วก็วัยรุ่น ได้กําครั้งดให้ผู้มีโรคประจําตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใควิด-19 ที่มีลักษณะร้ายแรง แล้วก็บางทีอาจเสียชีวิตได้ เป็นผู้มีความรีบชั้นต้น ให้ได้รับวัคซีนชนิด mRNA ของ บริษัท Pfizer BioNTech จํานวน 2 เข็ม ห่างกัน 3 อาทิตย์ขึ้นไป ได้แก่

เด็กแล้วก็วัยรุ่นอายุ 16-18 ปี ทุกรายที่ไม่มีข้อที่ไม่อนุญาตสำหรับในการฉีดยา
เด็กอายุ 12 ปี ถึงน้อยกว่า 16 ปี ที่เป็นกรุ๊ปเสี่ยง มีโรคประจําตัว ที่บางทีอาจกำเนิดโรควัววิด-19 ร้ายแรงบางทีอาจถึงขึ้นเสียชีวิต ได้แก่
บุคคลที่มีโรคอ้วน (ค่าดัชนีมวลร่างกายมากยิ่งกว่า 35 กิโลต่อตารางเมตร หรือ มีน้ำหนัก 70 กิโล ขึ้นไปในเด็กอายุ 12-13 ปี น้ำหนัก 80 กิโลขึ้นไปในเด็กอายุ 13-15 ปี น้ำหนัก 90 กิโลขึ้นไปในเด็ก อายุ 15-18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีสภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากสภาวะฟุตบาทหายใจอุดกัน)
โรคฟุตบาทหายใจเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่มีลักษณะปานกลางหรือร้ายแรง 3. โรคหัวใจแล้วก็เส้นโลหิต โรคเส้นโลหิตสมอง 4. โรคไตวายเรื้อรัง 5. โรคมะเร็งแล้วก็สภาวะภูมิต้านทานต่ำ 6. เบาหวาน
กรุ๊ปโรคพันธุกรรมและกรุ๊ปอาการดาวน์ เด็กที่มีสภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างหนัก เด็กที่มีความเจริญช้า
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ที่เมืองไทย ได้ติดตามข้อมูลด้านคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของวัคซีนวัววิด-19 ในเด็กแล้วก็วัยรุ่น เพื่อคําแนะนําเพิ่ม ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความปลอดภัย แล้วก็คุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพของ เด็กเป็นสําคัญ ดังต่อไปนี้

เด็กแล้วก็วัยรุ่นที่มีสุขภาพดี อายุ 12 ปี ถึงน้อยกว่า 16 ปี แนะนําให้ฉีดยาชนิด mRNA ของบริษัท Pfizer BioNTech โดย

เด็กแล้วก็วัยรุ่นชาย รับวัคซีน เข็มที่ 1 แล้วก็ ชะลอการให้เข็มที่ 2 ไปก่อน จวบจนกระทั่งจะมีคําแนะนําเพิ่มอีก (เนื่องด้วยการฉีดเข็ม 2 ในเด็กกลุ่มนี้ มีความเสี่ยงสูงขึ้นมากยิ่งกว่าเข็มแรก จากกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เยื่อห่อหุ้มหัวใจอักเสบ ซึ่งเจอน้อยมาก
เด็กแล้วก็วัยรุ่นหญิง สามารถรับวัคซีน 2 เข็มห่างกัน ขั้นต่ำ 3 อาทิตย์
ชนิดของวัคซีนที่แนะนําในเด็กแล้วก็วัยรุ่น
ในเวลานี้ (วันที่ 22 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2564) มีวัคซีนที่มีในประเทศไทยที่ได้ขึ้นบัญชีให้ใช้ เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปหมายถึงวัคซีน ชนิด mRNA ของบริษัท Pfizer-BiONTech

แนะนําให้ใช้วัคซีนที่ได้รับการขึ้นบัญชีให้ใช้ในเด็ก อายุต่ำลงยิ่งกว่า 18 ปีจากหน่วยงานอาหารแล้วก็ยาแล้ว แค่นั้น

นอกจากนั้นนี้ แนะนําให้ฉีดยาคุ้มครองโรควัววิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานอาหารแล้วก็ยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ใช้ในเด็กแล้วก็วัยรุ่นตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันนี้ (วันที่ 22 เดือนกันยายน 2564) มีวัคซีนประเภทเดียวที่มีในประเทศ ไทย เป็นชนิด mRNA ของ Pfizer-BioANTech แล้วก็ช่วงวันที่ 10 เดือนกันยายน 2554 วัคซีนชนิด mRNA ของ Moderna ได้รับการรับรองเพิ่มอีก (แต่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนนี้ในประเทศไทย) สําหรับวัคซีนชนิดเชื้อตาย ของ Soripharm แล้วก็ Sinovac อยู่ในระหว่างการไตร่ตรองข้อมูลประเด็นการกระตุ้นภูมิต้านทาน คุณภาพ แล้วก็ความปลอดภัยในเด็ก แล้วก็ในเวลานี้ยังมิได้รับการรับรองให้ใช้ในเด็กแล้วก็วัยรุ่น แนะนําให้ฉีดยาคุ้มครองโรควัววิด-19 ชนิด mRNA ที่ได้รับการรับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2 เข็มห่างกัน 3-4 อาทิตย์ ในเด็กแล้วก็วัยรุ่นทุกคนที่ อายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป แล้วก็เด็กแล้วก็วัยรุ่นทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจําตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรควัววิด-19 ร้ายแรง ซึ่งเป็นคําแนะนําที่ให้ไว้ตั้งแต่วันที่ 7 เดือนกันยายน 2554

เพราะเหตุใดเด็กควรได้รับวัคซีนคุ้มครองวัววิด-19
แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตคนเจ็บโรควัววิด-19 ในเด็กจะต่ำ แต่เจอมีรายงานคนเจ็บเด็กที่มีสภาวะการอักเสบของ อวัยวะหลายระบบภายในร่างกายที่สมาคมกับการติดโรควัววิด-19 (Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C) ในเด็กจํานวนมากขึ้น ซึ่งเป็นกรุ๊ปที่มีลักษณะร้ายแรงแม้ว่าเป็นเด็กที่ปกติแข็งแรงดี แล้วก็ในขณะ นี้เด็กแล้วก็ผู้ดูแลจํานวนมากได้รับผลกระทบจากการที่เด็กมิได้ไปโรงเรียนเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

คำแนะนำหลังฉีดยา mRNA สำหรับเด็ก
แนะนําให้เด็กงดเว้นออกกําลังกายอย่างมากหรือการทํากิจกรรมอย่างมากเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ภายหลังจากการฉีดยาคุ้มครองโรควัววิด-19 ชนิด mRNA เนื่องด้วยมีรายงานการเกิดผลกระทบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แล้วก็เยื่อห่อหุ้มหัวใจอักเสบคราวหลังการฉีดยาคุ้มครองโรควัววิด-19 ชนิด mRNA ซึ่งหากแม้จะเจอในอัตราที่ต่ำ แต่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน จึงแนะนําให้เด็กแล้วก็วัยรุ่นทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กแล้วก็วัยรุ่นชายที่ได้รับวัคซีนคุ้มครองโรควัววิด-19 ทั้งยังเข็มที่ 1 แล้วก็ 2 ให้งดเว้นการออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรม อย่างมากเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ภายหลังจากการฉีดยา

แล้วก็ในเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ถ้าเกิดมีลักษณะอาการซึ่งรู้สึกเจ็บแน่น อก หายใจเหน็ดเหนื่อยหรือหายใจไม่อิ่ม ใจสั่นหน้ามืดเป็นลม ควรรีบไปพบหมอ โดยถ้าเกิดหมอสงสัย สภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อห่อหุ้มหัวใจอักเสบ ควรพิเคราะห์ทําการตรวจหาเพิ่มอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published.